Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ekhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ekhaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekhaga 948 20,4% 28,4% 24,4% 26,9% 7,1% 49,3% 50,7% 0,9% 2,4%
Summa 948 20,4% 28,4% 24,4% 26,9% 7,1% 49,3% 50,7% 0,9% 2,4%

http://www.val.se