Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Västerberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västerberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerberg 1440 23,1% 33,8% 18,3% 24,8% 5,1% 48,0% 52,0% 0,6% 1,5%
Summa 1440 23,1% 33,8% 18,3% 24,8% 5,1% 48,0% 52,0% 0,6% 1,5%

http://www.val.se