Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Balltorp Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Balltorp Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Balltorp Västra 1212 18,2% 45,5% 25,2% 11,0% 7,0% 48,0% 52,0% 0,7% 1,7%
Summa 1212 18,2% 45,5% 25,2% 11,0% 7,0% 48,0% 52,0% 0,7% 1,7%

http://www.val.se