Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Broslätt Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Broslätt Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Broslätt Västra 1074 15,7% 29,4% 23,3% 31,6% 6,1% 45,3% 54,7% 0,8% 3,3%
Summa 1074 15,7% 29,4% 23,3% 31,6% 6,1% 45,3% 54,7% 0,8% 3,3%

http://www.val.se