Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Åby Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Åby Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åby Östra 909 28,1% 35,4% 18,0% 18,5% 6,8% 48,6% 51,4% 0,9% 1,9%
Summa 909 28,1% 35,4% 18,0% 18,5% 6,8% 48,6% 51,4% 0,9% 1,9%

http://www.val.se