Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Åby Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Åby Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åby Västra 1125 23,2% 33,2% 21,9% 21,8% 6,8% 51,0% 49,0% 0,5% 2,4%
Summa 1125 23,2% 33,2% 21,9% 21,8% 6,8% 51,0% 49,0% 0,5% 2,4%

http://www.val.se