Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Toltorp Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Toltorp Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Toltorp Södra 908 10,2% 28,6% 25,4% 35,7% 5,8% 46,6% 53,4% 1,4% 2,2%
Summa 908 10,2% 28,6% 25,4% 35,7% 5,8% 46,6% 53,4% 1,4% 2,2%

http://www.val.se