Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bosgården Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bosgården Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bosgården Norra 1043 29,1% 31,4% 18,9% 20,5% 4,6% 52,0% 48,0% 0,3% 2,2%
Summa 1043 29,1% 31,4% 18,9% 20,5% 4,6% 52,0% 48,0% 0,3% 2,2%

http://www.val.se