Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Toltorp Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Toltorp Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Toltorp Norra 1093 17,7% 29,1% 31,7% 21,4% 8,7% 50,0% 50,0% 0,9% 3,0%
Summa 1093 17,7% 29,1% 31,7% 21,4% 8,7% 50,0% 50,0% 0,9% 3,0%

http://www.val.se