Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Krokslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Krokslätt

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Krokslätt 1596 35,1% 37,9% 16,2% 10,8% 5,6% 49,4% 50,6% 1,3% 4,4%
Summa 1596 35,1% 37,9% 16,2% 10,8% 5,6% 49,4% 50,6% 1,3% 4,4%

http://www.val.se