Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sörgården Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sörgården Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörgården Östra 1363 20,7% 32,4% 25,3% 21,6% 6,7% 51,0% 49,0% 1,5% 3,0%
Summa 1363 20,7% 32,4% 25,3% 21,6% 6,7% 51,0% 49,0% 1,5% 3,0%

http://www.val.se