Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sörgården Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sörgården Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörgården Västra 1229 37,6% 31,2% 17,7% 13,4% 9,4% 50,7% 49,3% 0,4% 2,9%
Summa 1229 37,6% 31,2% 17,7% 13,4% 9,4% 50,7% 49,3% 0,4% 2,9%

http://www.val.se