Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Eklanda Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Eklanda Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eklanda Västra 1144 17,5% 49,1% 26,7% 6,7% 9,5% 49,0% 51,0% 1,0% 2,4%
Summa 1144 17,5% 49,1% 26,7% 6,7% 9,5% 49,0% 51,0% 1,0% 2,4%

http://www.val.se