Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Balltorp Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Balltorp Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Balltorp Östra 899 18,0% 35,9% 26,9% 19,1% 8,5% 48,6% 51,4% 0,1% 2,0%
Summa 899 18,0% 35,9% 26,9% 19,1% 8,5% 48,6% 51,4% 0,1% 2,0%

http://www.val.se