Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bosgården Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bosgården Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bosgården Södra 1177 20,1% 31,5% 18,2% 30,2% 2,5% 44,4% 55,6% 0,8% 4,2%
Summa 1177 20,1% 31,5% 18,2% 30,2% 2,5% 44,4% 55,6% 0,8% 4,2%

http://www.val.se