Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Eklanda Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Eklanda Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eklanda Östra 1091 10,8% 59,9% 18,3% 11,0% 7,0% 48,7% 51,3% 0,5% 1,2%
Summa 1091 10,8% 59,9% 18,3% 11,0% 7,0% 48,7% 51,3% 0,5% 1,2%

http://www.val.se