Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stadshuset Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stadshuset Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stadshuset Norra 1173 29,6% 33,1% 19,9% 17,4% 5,4% 50,2% 49,8% 1,0% 3,6%
Summa 1173 29,6% 33,1% 19,9% 17,4% 5,4% 50,2% 49,8% 1,0% 3,6%

http://www.val.se