Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stallbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stallbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stallbacken 1418 42,6% 32,4% 14,7% 10,3% 5,4% 50,6% 49,4% 2,0% 1,2%
Summa 1418 42,6% 32,4% 14,7% 10,3% 5,4% 50,6% 49,4% 2,0% 1,2%

http://www.val.se