Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hallen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hallen Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hallen Norra 977 15,8% 28,8% 26,3% 29,2% 8,5% 52,1% 47,9% 0,6% 1,3%
Summa 977 15,8% 28,8% 26,3% 29,2% 8,5% 52,1% 47,9% 0,6% 1,3%

http://www.val.se