Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brattås Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brattås Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brattås Norra 1336 26,5% 31,4% 21,0% 21,1% 7,7% 47,7% 52,3% 0,7% 2,1%
Summa 1336 26,5% 31,4% 21,0% 21,1% 7,7% 47,7% 52,3% 0,7% 2,1%

http://www.val.se