Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brattås Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brattås Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brattås Södra 1346 14,0% 35,6% 24,4% 26,1% 7,1% 49,7% 50,3% 0,2% 1,3%
Summa 1346 14,0% 35,6% 24,4% 26,1% 7,1% 49,7% 50,3% 0,2% 1,3%

http://www.val.se