Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stretered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stretered

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stretered 1191 14,8% 46,4% 23,3% 15,4% 7,1% 49,4% 50,6% 0,3% 2,4%
Summa 1191 14,8% 46,4% 23,3% 15,4% 7,1% 49,4% 50,6% 0,3% 2,4%

http://www.val.se