Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skånhälla Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skånhälla Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skånhälla Västra 1103 13,5% 38,7% 28,9% 18,9% 9,3% 51,2% 48,8% 0,6% 2,0%
Summa 1103 13,5% 38,7% 28,9% 18,9% 9,3% 51,2% 48,8% 0,6% 2,0%

http://www.val.se