Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Almås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Almås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almås 1257 16,6% 35,2% 27,6% 20,6% 7,9% 50,4% 49,6% 0,3% 2,3%
Summa 1257 16,6% 35,2% 27,6% 20,6% 7,9% 50,4% 49,6% 0,3% 2,3%

http://www.val.se