Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Valås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Valås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Valås 1160 14,5% 30,7% 24,4% 30,4% 8,7% 49,5% 50,5% 0,3% 1,4%
Summa 1160 14,5% 30,7% 24,4% 30,4% 8,7% 49,5% 50,5% 0,3% 1,4%

http://www.val.se