Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sinntorp Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sinntorp Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sinntorp Norra 1288 12,1% 34,5% 27,0% 26,4% 6,0% 48,5% 51,5% 0,6% 1,1%
Summa 1288 12,1% 34,5% 27,0% 26,4% 6,0% 48,5% 51,5% 0,6% 1,1%

http://www.val.se