Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hällesåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hällesåker

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hällesåker 1382 15,3% 34,4% 30,0% 20,3% 6,2% 52,0% 48,0% 0,2% 1,2%
Summa 1382 15,3% 34,4% 30,0% 20,3% 6,2% 52,0% 48,0% 0,2% 1,2%

http://www.val.se