Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skånhälla Bräcka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skånhälla Bräcka

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skånhälla Bräcka 1043 13,0% 33,4% 25,6% 28,0% 7,2% 49,9% 50,1% 0,4% 1,9%
Summa 1043 13,0% 33,4% 25,6% 28,0% 7,2% 49,9% 50,1% 0,4% 1,9%

http://www.val.se