Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skånhälla Fågelsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skånhälla Fågelsten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skånhälla Fågelsten 1006 13,6% 39,7% 22,6% 24,2% 6,7% 49,5% 50,5% 0,7% 0,8%
Summa 1006 13,6% 39,7% 22,6% 24,2% 6,7% 49,5% 50,5% 0,7% 0,8%

http://www.val.se