Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sinntorp Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sinntorp Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sinntorp Västra 997 14,6% 31,6% 26,1% 27,7% 7,5% 48,2% 51,8% 0,4% 2,0%
Summa 997 14,6% 31,6% 26,1% 27,7% 7,5% 48,2% 51,8% 0,4% 2,0%

http://www.val.se