Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kvarnbyn Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kvarnbyn Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnbyn Norra 934 15,5% 35,1% 22,6% 26,8% 5,5% 48,9% 51,1% 0,6% 5,7%
Summa 934 15,5% 35,1% 22,6% 26,8% 5,5% 48,9% 51,1% 0,6% 5,7%

http://www.val.se