Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Glasberget Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Glasberget Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Glasberget Norra 1071 13,2% 35,9% 29,6% 21,3% 7,0% 48,1% 51,9% 0,6% 1,6%
Summa 1071 13,2% 35,9% 29,6% 21,3% 7,0% 48,1% 51,9% 0,6% 1,6%

http://www.val.se