Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rävekärr Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rävekärr Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rävekärr Norra 1139 13,2% 36,3% 26,3% 24,2% 7,6% 50,0% 50,0% 0,5% 3,8%
Summa 1139 13,2% 36,3% 26,3% 24,2% 7,6% 50,0% 50,0% 0,5% 3,8%

http://www.val.se