Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rävekärr Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rävekärr Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rävekärr Södra 1199 20,4% 33,8% 24,9% 21,0% 9,0% 50,9% 49,1% 0,3% 2,8%
Summa 1199 20,4% 33,8% 24,9% 21,0% 9,0% 50,9% 49,1% 0,3% 2,8%

http://www.val.se