Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Glasberget Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Glasberget Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Glasberget Södra 1058 16,6% 38,8% 23,3% 21,3% 7,6% 49,9% 50,1% 0,8% 1,6%
Summa 1058 16,6% 38,8% 23,3% 21,3% 7,6% 49,9% 50,1% 0,8% 1,6%

http://www.val.se