Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Komarken V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Komarken V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken V 1204 28,5% 26,5% 22,9% 22,1% 8,4% 52,2% 47,8% 0,7% 3,2%
Summa 1204 28,5% 26,5% 22,9% 22,1% 8,4% 52,2% 47,8% 0,7% 3,2%

http://www.val.se