Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Komarken S-Grinden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Komarken S-Grinden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken S-Grinden 1271 13,6% 27,0% 27,1% 32,3% 6,4% 49,0% 51,0% 0,5% 2,3%
Summa 1271 13,6% 27,0% 27,1% 32,3% 6,4% 49,0% 51,0% 0,5% 2,3%

http://www.val.se