Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tega-Vena-Ulvesund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tega-Vena-Ulvesund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tega-Vena-Ulvesund 1475 13,5% 38,0% 24,7% 23,8% 7,7% 50,5% 49,5% 0,5% 1,8%
Summa 1475 13,5% 38,0% 24,7% 23,8% 7,7% 50,5% 49,5% 0,5% 1,8%

http://www.val.se