Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ytterby C-Kastellegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ytterby C-Kastellegården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterby C-Kastellegården 1455 17,9% 26,9% 19,7% 35,5% 5,9% 45,9% 54,1% 0,1% 0,9%
Summa 1455 17,9% 26,9% 19,7% 35,5% 5,9% 45,9% 54,1% 0,1% 0,9%

http://www.val.se