Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Aröd-Skålldal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Aröd-Skålldal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aröd-Skålldal 1098 16,6% 30,6% 29,9% 23,0% 7,5% 51,5% 48,5% 0,5% 0,5%
Summa 1098 16,6% 30,6% 29,9% 23,0% 7,5% 51,5% 48,5% 0,5% 0,5%

http://www.val.se