Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kode

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kode

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kode 1081 12,5% 37,2% 20,5% 29,8% 5,1% 48,9% 51,1% 0,2% 1,0%
Summa 1081 12,5% 37,2% 20,5% 29,8% 5,1% 48,9% 51,1% 0,2% 1,0%

http://www.val.se