Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lysekil Kyrkvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lysekil Kyrkvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Kyrkvik 1289 12,3% 17,3% 24,4% 46,1% 4,9% 46,5% 53,5% 0,1% 2,6%
Summa 1289 12,3% 17,3% 24,4% 46,1% 4,9% 46,5% 53,5% 0,1% 2,6%

http://www.val.se