Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lysekil Bansvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lysekil Bansvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Bansvik 920 20,8% 19,2% 28,3% 31,7% 8,8% 48,4% 51,6% 0,3% 3,6%
Summa 920 20,8% 19,2% 28,3% 31,7% 8,8% 48,4% 51,6% 0,3% 3,6%

http://www.val.se