Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lysekil Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lysekil Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Centrum 1272 14,4% 22,5% 22,8% 40,3% 5,5% 47,2% 52,8% 0,5% 2,6%
Summa 1272 14,4% 22,5% 22,8% 40,3% 5,5% 47,2% 52,8% 0,5% 2,6%

http://www.val.se