Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lysekil Slätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lysekil Slätten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Slätten 1245 9,6% 27,9% 33,3% 29,2% 5,3% 50,8% 49,2% 0,5% 2,0%
Summa 1245 9,6% 27,9% 33,3% 29,2% 5,3% 50,8% 49,2% 0,5% 2,0%

http://www.val.se