Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lysekil Dalskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lysekil Dalskogen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Dalskogen 1294 14,0% 31,1% 21,1% 33,8% 5,8% 50,7% 49,3%   2,0%
Summa 1294 14,0% 31,1% 21,1% 33,8% 5,8% 50,7% 49,3% 2,0%

http://www.val.se