Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lyse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lyse

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lyse 886 11,5% 25,8% 30,7% 31,9% 4,9% 51,2% 48,8% 0,3% 1,5%
Summa 886 11,5% 25,8% 30,7% 31,9% 4,9% 51,2% 48,8% 0,3% 1,5%

http://www.val.se