Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skaftö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skaftö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skaftö 1325 7,3% 17,1% 23,8% 51,7% 3,7% 50,1% 49,9% 0,3% 3,4%
Summa 1325 7,3% 17,1% 23,8% 51,7% 3,7% 50,1% 49,9% 0,3% 3,4%

http://www.val.se