Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Uddevalla centrum väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Uddevalla centrum väst

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla centrum väst 1742 28,9% 24,8% 20,8% 25,4% 7,7% 48,9% 51,1% 0,8% 2,2%
Summa 1742 28,9% 24,8% 20,8% 25,4% 7,7% 48,9% 51,1% 0,8% 2,2%

http://www.val.se