Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Frändefors södra/Vänerkusten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Frändefors södra/Vänerkusten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frändefors södra/Vänerkusten 1214 14,1% 34,1% 30,7% 21,1% 7,3% 52,6% 47,4% 0,2% 0,8%
Summa 1214 14,1% 34,1% 30,7% 21,1% 7,3% 52,6% 47,4% 0,2% 0,8%

http://www.val.se